Els drets dels animals.

 

ELS DRETS DELS ANIMALS  
Josep-Maria Terricabras  
 
 
En aquests darrers anys ha millorat molt la consciència col·lectiva a 
favor del bon tracte que es mereixen els animals. Sabem que la lluita 
contra el sofriment i el dolor en  el món ha d’abraçar, sense límits, 
qualsevol sofriment i qualsevol dolor. Per això hem de lluitar també
contra el sofriment dels animals, massa sovint sotmesos a tractes 
cruels i abusius. La legislació catalana ha estat pionera en la defensa i
protecció dels animals. Reconeix que és indigne que es converteixin 
en instruments de diversió, o fins i tot de recerca i de cultura, sense
tenir cap mena de mirament per la seva integritat o pel seu dolor. És,
certament, indigne i les lleis catalanes van avançant en la prohibició 
d’aquestes pràctiques.    
Ara bé, fins i tot entre els que troben que està molt bé cuidar o 
protegir els animals, no tots accepten que 
es parli de “drets dels animals”. Com si els 
animals ni tinguessin ni poguessin tenir 
drets. Em sembla que s’equivoquen. Perquè 
jo sé que un altre té drets si jo tinc deures 
envers ell. I és ben clar que jo tinc deures -
legals i morals- envers els animals. Això vol 
dir que ells tenen drets.  Que els humans 
tinguem el deure de tractar bé els animals i 
no fer-los patir, mostra que ells tenen el
dret de ser ben tractats. Per sort, la 
sensibilitat col·lectiva millora. I les lleis també, encara que sigui 
lentament.  
Fa unes setmanes l’Ajuntament de Barcelona es declarava contra les 
curses de braus. Confiem que aviat ho faci el Parlament de 
Catalunya. Aquesta bona disposició, però, s’ha d’escampar a tots els 
àmbits. Per això és lamentable que el mateix Ajuntament de 
Barcelona no faci accions decidides perquè la gossera municipal de 
l’Arrabassada surti de la situació precària en què ara es troba: ni el
pressupost, ni els espais, ni els plantejaments són els adequats. L’Ajuntament ho sap, i també sap que l’estat d’una gossera no millora 
canviant-li el nom (“Centre d’Acollida 
Municipal de l’Arrabassada”), sinó 
millorant-ne els recursos i les 
instal·lacions.  
Ara s’obre el Fòrum de Barcelona. Si vol
ser de debò el Fòrum de les Cultures, 
haurà d’acceptar que li caiguin al damunt peticions, reivindicacions i 
queixes de molts tipus. Ser pretensiós  no  és  de  franc.  I  em  sembla
ben clar que el Fòrum de les Cultures ha de ser també el Fòrum del 
respecte a la vida i al bon tracte dels animals. Avui l’exemple de 
Barcelona davant el món és crucial: ha de defensar els drets dels 
animals sense passivitat ni deixadesa.   
Article publicat al diari AVUI el 12 de maig del 2004.